{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

「柒鬼祭」由來:
相傳日本每逢柒月,鬼門關都會大開,群魔亂舞。
嘩鬼門會上街捉走飲那些衣衫不整既人。於是乎成年人於七月會舉行不同興典,穿起整齊既和服,希望熱鬧既氣氛可以嚇怕地府來的鬼魂,統稱柒鬼祭。事而世變,現今既城市人已經唔需要嘩鬼去判斷自己既衣著,每一日出門口都會面對無限既評頭品足。
Fumble一直希望產品能夠幫助到客人日常既衣著撘配,令每天出門口都能夠有自信咁走出門口,所以決定承傳柒鬼節既理念,幫大家於炎炎夏日亦不失fashion既元素。